Sunday, February 5, 2012


RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 2012

MOHD ZULKIFLI ISMAIL


MINGGU 1Rancangan Mengajar Harian

  

Rabu / Khamis
04/01/2012 – 5/01/2012

Hari ini tiada P&P dijalankan kerana semua pelajar tingkatan 1 menjalani sesi orentasi persekolahan tahun 2012
  


Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1K
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 4.00-5.10
          Tarikh : 06/01/2012 (Jumaat)

-          Sesi P&P pada hari ini guru telah berkenalan dengan semua pelajar. Guru berinteraksi dengan semua pelajar untuk mewujudkan hubungan yang baik supaya sesi pembelajaran tidak mengalami masalah.

  

MINGGU 2
   


Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1D
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 2.00-3.10
          Tarikh : 09/01/2012 (Isnin)

-          Sesi P&P pada hari ini guru telah berkenalan dengan semua pelajar. Guru berinteraksi dengan semua pelajar untuk mewujudkan hubungan yang baik supaya sesi pembelajaran tidak mengalami masalah.


          Kelas : 1G
          Subjek :  Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 3.25-4.35
          Tarikh : 09/01/2012 (Isnin)

-          Sesi P&P pada hari ini guru telah berkenalan dengan semua pelajar. Guru berinteraksi dengan semua pelajar untuk mewujudkan hubungan yang baik supaya sesi pembelajaran tidak mengalami masalah.


          Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 5.10-6.20
          Tarikh : 09/01/2012 (Isnin)
-          Sesi P&P pada hari ini guru telah berkenalan dengan semua pelajar. Guru berinteraksi dengan semua pelajar untuk mewujudkan hubungan yang baik supaya sesi pembelajaran tidak mengalami masalah.Rancangan Mengajar Harian


          Kelas : 1M
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 2.00-3.10
          Tarikh : 10/01/2012 (Selasa)

-          Sesi P&P pada hari ini guru telah berkenalan dengan semua pelajar. Guru berinteraksi dengan semua pelajar untuk mewujudkan hubungan yang baik supaya sesi pembelajaran tidak mengalami masalah.


          Kelas : 1E
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 3.25-4.35
          Tarikh : 10/01/2012 (Selasa)

-          Sesi P&P pada hari ini guru telah berkenalan dengan semua pelajar. Guru berinteraksi dengan semua pelajar untuk mewujudkan hubungan yang baik supaya sesi pembelajaran tidak mengalami masalah.


          ____________________________________________________________________Rancangan Mengajar Harian

          Kelas     : 1B
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 2.00-3.10
          Tarikh    : 11/01/2012 (Rabu)

-          Sesi P&P pada hari ini guru telah berkenalan dengan semua pelajar. Guru berinteraksi dengan semua pelajar untuk mewujudkan hubungan yang baik supaya sesi pembelajaran tidak mengalami masalah.


          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 3.25-4.35
          Tarikh : 11/01/2012 (Rabu)
                          
          Tajuk     : Hari Pertama di Sekolah Menengah
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Berbual dengan rakan tentang sesuatu menggunakan kata, intonasi dan
nada yang sesuai
2)      Memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang
diperkatakan
3)      Menyatakan idea keseluruhan bahan

          Nilai Murni: Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 90 %  pelajar dapat
                        memahami tajuk yang di ajar
  


          Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 5.10-6.20
          Tarikh : 11/01/2012 (Rabu)
                          
          Tajuk     : Hari Pertama di Sekolah Menengah
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Berbual dengan rakan tentang sesuatu menggunakan kata, intonasi dan
nada yang sesuai
2)      Memberikan respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang
diperkatakan
3)      Menyatakan idea keseluruhan bahan

          Nilai Murni: Berhemah tinggi dan berdikari
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 90 %  pelajar dapat
                        memahami tajuk yang diajar


    _____________________________________________________________________

  


Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 12.50-2.00
          Tarikh : 12/01/2012 (Khamis)
                          
          Tajuk     : Banjir
          Subtajuk: Karangan
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengetahui format untuk membina sesuatu karangan
2)      Membincangkan punca-punca berlakunya banjir
3)      Menulis karangan dengan baik

          Nilai Murni: Tekun, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 95% pelajar dapat memahami
                        kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 2.00-3.10
          Tarikh : 12/01/2012 (Khamis)
                          
          Tajuk     : Banjir
          Subtajuk: Karangan
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengetahui format untuk membina sesuatu karangan
2)      Membincangkan punca-punca berlakunya banjir
3)      Menulis karangan dengan baik

          Nilai Murni: Tekun, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 95% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.

         ___________________________________________________________________


Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1K
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 4.00-5.10
          Tarikh : 13/01/2012 (Jumaat)
                          
          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Identiti Diri
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri
2)      Merancang untuk mengembangkan potensi diri
3)      Menunjukkan keyakinan akan kebolehan diri

          Nilai Murni: Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 80% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


         _________________________________________________________________
  

MINGGU 3Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1D
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 2.00-3.10
          Tarikh : 16/01/2012 (Isnin)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Identiti Diri
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri
2)      Merancang untuk mengembangkan potensi diri
3)      Menunjukkan keyakinan akan kebolehan diri

          Nilai Murni: Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 80% pelajar dapat
                         memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


          Kelas : 1G
          Subjek :  Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 3.25-4.35
          Tarikh : 16/01/2012 (Isnin)

          Tajuk     : Tatabahasa
          Subtajuk: Kata Ganti Nama Diri
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengetahui jenis-jenis kata ganti nama diri
2)      Membezakan kata ganti nama diri dengan kata ganti nama orang
3)      Menggunakan kata ganti nama diri dengan betul

          Nilai Murni: Tekun, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 80% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


          Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 5.10-6.20
          Tarikh : 16/01/2012 (Isnin)

          Tajuk     : Tatabahasa
          Subtajuk: Kata Ganti Nama Diri
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengetahui jenis-jenis kata ganti nama diri
2)      Membezakan kata ganti nama diri dengan kata ganti nama orang
3)      Menggunakan kata ganti nama diri dengan betul

          Nilai Murni: Sabar,  Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 90% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.

      __________________________________________________________________
Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1M
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 2.00-3.10
          Tarikh : 17/01/2012 (Selasa)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Identiti Diri
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri
2)      Merancang untuk mengembangkan potensi diri
3)      Menunjukkan keyakinan akan kebolehan diri

          Nilai Murni: Kasih Sayang dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 80% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


          Kelas : 1E
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 3.25-4.35
          Tarikh : 17/01/2012 (Selasa)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Identiti Diri
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri
2)      Merancang untuk mengembangkan potensi diri
3)      Menunjukkan keyakinan akan kebolehan diri

          Nilai Murni: Berhemat tinggi dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 85% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.

          _____________________________________________________________________Rancangan Mengajar Harian

          Kelas     : 1B
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 2.00-3.10
          Tarikh    : 18/01/2012 (Rabu)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Identiti Diri
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri
2)      Merancang untuk mengembangkan potensi diri
3)      Menunjukkan keyakinan akan kebolehan diri

          Nilai Murni: Berhemat tinggi dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 95% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 3.25-4.35
          Tarikh : 18/01/2012 (Rabu)
                          
          Tajuk     : Sambutan Hari Guru
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan topik utama yang terdapat dalam kandungan tersebut
2)      Bersoal jawab dengan rakan tentang topik yang dibincangkan
3)      Menjawab semua soalan yang diberikan oleh guru

          Nilai Murni: Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: semua pelajar memberi perhatian pada P&P yang disampaikan oleh
                        guru dan 85 %  pelajar dapat memahami tajuk yang di ajar          Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 5.10-6.20
          Tarikh : 18/01/2012 (Rabu)
                          
          Tajuk     : Sambutan Hari Guru
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan topik utama yang terdapat dalam kandungan tersebut
2)      Bersoal jawab dengan rakan tentang topik yang dibincangkan
3)      Menjawab semua soalan yang diberikan oleh guru

          Nilai Murni: Rasional dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: semua pelajar memberi perhatian pada P&P yang disampaikan oleh
                        guru dan 85 %  pelajar dapat memahami tajuk yang di ajar


    ___________________________________________________________________Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 12.50-2.00
          Tarikh : 19/01/2012 (Khamis)
                          
          Tajuk     : Berhemat Semasa Berbelanja
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan perkara yang menarik dalam karya tersebut
2)      Bersoal jawab dengan rakan tentang sesuatu perkara
3)      Menerangkan kebaikan berbelanja dengan berhemat

          Nilai Murni: Jujur dan bersunggunh-sungguh
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: semua pelajar memberi perhatian pada P&P yang disampaikan oleh
                        guru dan 95 %  pelajar dapat memahami tajuk yang di ajar          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 2.00-3.10
          Tarikh : 19/01/2012 (Khamis)
                          
          Tajuk     : Berhemat Semasa Berbelanja
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan perkara yang menarik dalam karya tersebut
2)      Bersoal jawab dengan rakan tentang sesuatu perkara
3)      Menerangkan kebaikan berbelanja dengan berhemat

          Nilai Murni: Jujur dan bersunggunh-sungguh
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: semua pelajar memberi perhatian pada P&P yang disampaikan oleh
                        guru dan 90 %  pelajar dapat memahami tajuk yang di ajar


         __________________________________________________________________


Rancangan Mengajar Harian


          Kelas : 1K
          Subjek : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa : 4.00-5.10
          Tarikh : 20/01/2012 (Jumaat)
                          
          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Diariku
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan
       potensi diri
2)      Mencatat perancangan perkembangkan diri dalam diari
3)      Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri

          Nilai Murni: Sabar, Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 80% pelajar dapat
                         memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.

         ___________________________________________________________________MINGGU 4

Cuti Umum
Tahun Baru Cina
23/01/2012 – 27/01/2012MINGGU 5


Rancangan Mengajar Harian

          Kelas     : 1B
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 12.50-2.00
          Tarikh    : 30/01/2012 (Isnin)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Diariku
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan
      potensi diri
2)      Mencatat perancangan perkembangkan diri dalam diari
3)      Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri

          Nilai Murni: Sabar, Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 95% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


          Kelas     : 1A
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 2.00-3.10
          Tarikh    : 30/01/2012 (Isnin)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Diariku
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan
      potensi diri
2)      Mencatat perancangan perkembangkan diri dalam diari
3)      Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri

          Nilai Murni: Tekun dan gigih
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: semua pelajar memberi perhatian penuh terhadap P&P yang disampaikan
                       oleh guru


          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 5.10-6.20
          Tarikh : 30/01/2012 (Isnin)
                          
          Tajuk     : Komsas  (Kasut  Kelopak Jantung)
          Subtajuk: Pantun Dua Kerat
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan maksud pantun dua kerat
2)      Mengenal pasti mesej atau persoalan yang timbul
3)      Menerangkan pengajaran yang diperolehi daripada pantun nasihat

          Nilai Murni: Jujur dan bersunggunh-sungguh
          ABM: Novel dan buku rujukan
          Refleksi:  Pelajar bersoal jawab dengan guru dan  85 %  pelajar dapat
                          memahami tajuk yang di ajar


         _____________________________________________________________________Rancangan Mengajar Harian

        Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 2.00-3.10
          Tarikh : 31/01/2012 (Selasa)
                          
          Tajuk     : Komsas  (Kasut  Kelopak Jantung)
          Subtajuk: Pantun Dua Kerat
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan maksud pantun dua kerat
2)      Mengenal pasti mesej atau persoalan yang timbul
3)      Menerangkan pengajaran yang diperolehi daripada pantun nasihat

          Nilai Murni: Jujur dan bersunggunh-sungguh
          ABM: Novel dan buku rujukan
          Refleksi:  Pelajar bersoal jawab dengan guru dan  90%  pelajar dapat
                         memahami tajuk yang di ajar

         

          Kelas     : 1M
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 3.25-4.35
          Tarikh    : 31/01/2012 (Selasa)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Diariku
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan
       potensi diri
2)      Mencatat perancangan perkembangkan diri dalam diari
3)      Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri

          Nilai Murni: Sabar, Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 80% pelajar dapat
                       memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


          Kelas     : 1K
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 5.10-6.20
          Tarikh    : 31/01/2012 (Selasa)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Cita-Citaku
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti cta-cita dan potensi diri
2)      Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita
3)      Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita

          Nilai Murni: Sabar, Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 80% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


          ___________________________________________________________________Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1C
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 12.50-2.00
          Tarikh : 01/02/2012 (Rabu)
                          
          Tajuk     : Surat Kiriman Tidak Rasmi
          Subtajuk: Karangan
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengetahui format untuk membina karangan berbentuk surat kiriman
       tidak rasmi
2)      Membincang rangka karangan
3)      Menulis karangan dengan format yang betul

          Nilai Murni: Tekun, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 95% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.

         
          Kelas     : 1E
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 3.25-4.35
          Tarikh    : 01/02/2012 (Rabu)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Diariku
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan
       potensi diri
2)      Mencatat perancangan perkembangkan diri dalam diari
3)      Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri

          Nilai Murni: Sabar, Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 85% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 5.10-6.20
          Tarikh : 01/02/2012 (Rabu)
                          
          Tajuk     : Surat Kiriman Tidak Rasmi
          Subtajuk: Karangan
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengetahui format untuk membina karangan berbentuk surat
      kiriman tidak rasmi
2)      Membincang rangka karangan
3)      Menulis karangan dengan format yang betul

          Nilai Murni: Tekun, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 95% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


         ____________________________________________________________________


                Rancangan Mengajar Harian


          Kelas     : 1D
          Subjek  : Pendidikan Sivik dan Kenegaraan (PSK)
          Masa     : 12.50-2.00
          Tarikh    : 02/02/2012 (Khamis)

          Tajuk     : Pencapaian Kendiri (Unit 1)
          Subtajuk: Diariku
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Mengenal pasti potensi diri dan langkah-langkah untuk mengembangkan
       potensi diri
2)      Mencatat perancangan perkembangkan diri dalam diari
3)      Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri

          Nilai Murni: Sabar, Kasih Sayang, Rajin dan Prihatin
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: P&P pada hari ini berjalan dengan baik dan 85% pelajar dapat
                        memahami kandungan pelajaran yang diajar oleh guru.


         
          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 4.35-5.45
          Tarikh : 02/02/2012 (Khamis)
                          
          Tajuk     : Mutiara Hitam dari Sabah
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan perkara yang menarik dalam karya tersebut
2)      Menjawab soalan pemahaman yang diberikan
3)      Menerangkan keistimewaan mutiara hitam dari sabah

          Nilai Murni: Jujur dan bersunggunh-sungguh
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: semua pelajar memberi perhatian pada P&P yang disampaikan
                        oleh guru dan 85 %  pelajar dapat memahami tajuk yang di ajar

         ___________________________________________________________________


Rancangan Mengajar Harian

          Kelas : 1G
          Subjek : Bahasa Melayu (BM)
          Masa : 2.35-3.45
          Tarikh : 03/02/2012 (Khamis)
                          
          Tajuk     : Mutiara Hitam dari Sabah
          Subtajuk: Pemahaman
          Objektif : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
1)      Menyatakan perkara yang menarik dalam karya tersebut
2)      Menjawab soalan pemahaman yang diberikan
3)      Menerangkan keistimewaan mutiara hitam dari sabah

          Nilai Murni: Jujur dan bersunggunh-sungguh
          ABM: Buku teks dan buku rujukan
          Refleksi: semua pelajar memberi perhatian pada P&P yang disampaikan
                        oleh guru dan 90 %  pelajar dapat memahami tajuk yang di ajar

         ____________________________________________________________________